10.02.2023

Čelične kuće

Montažne kuće sa čeličnom nosivom konstrukcijom LGS-SISTEM (Light Gauge Steel)
Sistem građenja građenja pomoću najnovije tehnologije proizvodnje hladnovaljanih čeličnih profila. Laka i jednostavna montaža čeličnom nosivom konstrukcijom LGS-SISTEM štedi vrijeme i cijenu gradnje montažnih kuća/objekta.

KVALITETA
LGS-SISTEM ima visoku čvrstoću u odnosu 
na standardnu težinu konstrukcije (5 puta lakša                         
od tradicionalnog građenja drvetom, betonom ili opekom). 
100% je reciklirajući i preradom se može ponovno ugraditi 
u nove montažne kuće i ostale montažne građevine.

MATERIJAL
Materijal je anorganskog porijekla i prema tome nema truleži, iskrivljenja, napuknuća i lomova, zahvaljujući stabilnosti čelične konstrukcije. Čelik je inertan i nema emitiranja plinova, para i ne dovodi do razvoja gljivica, kao što to uzrokuju neki materijali. Čelik je nezapaljiv materijal i ne dovodi do zapaljenja konstrukcije.

STABILNOST
Dimenzionalno je stabilan, jer nema širenja i stezanja koja su uvjetovana pojavom vlage. Proizvodnja čelika provodi se prema određenim sistemskim standardima, tako da ne postoje razlike u kvaliteti materijala.

POVOLJNO
Velika ušteda prilikom gradnje i korištenja montažnih kuća (mogu se izgraditi niskoenergetski i pasivni objekti).