13.01.2023

Korisni savjeti koje trebate znati prilikom kupnje nekretnine

Kada se odlučite za kupnju nekretnine, zemljišta ili kuće, obavezno morate pripaziti da je vlasništvo uredno, legalizirano te da je točna usklađenost stanja na terenu i u papirima.
Pojam nekretnina podrazumijeva da je to čestica zemljine površine zajedno sa svime što je s njom trajno spojeno na površini ili ispod nje. Pod pojmom katastar nekretnina podrazumjevamo evidenciju o česticama zemljine površine, zgradama i drugim objektima koji trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje.
Podaci katastra nekretnina nalaze se u zemljišnim knjigama koje vode zemljišnoknjižni sudovi, točnije gruntovnica. Osnovna prostorna jedinica u katastru je katastarska čestica te ona može biti neizgrađena ili izgrađena.

Legalnost nekretnine odnosi se na izgrađene nekretnine odnosno, građevina je legalna ako posjeduje odgovarajuću dokumentaciju kao što je uporabna dozvola, rješenje o izvedenom stanju i sl.
Stanje na terenu mora biti usklađeno s pripadajućom dokumentacijom, a objekti moraju biti upisani u katastar i zemljišne knjige. No ako su objekti upisani u zemljišne knjige i katastar, ne znači da su i legalni.

Prilikom dogovora o kupnji nekretnine morate pripaziti da je vlasništvo čisto, odnosno da su u katastru i u zemljišnim knjigama upisani stvarni vlasnici. Kupoprodajni ugovor da bi bio pravovaljan mora biti sklopljen s posjednicima koji su upisani u katastru i u gruntovnici. Zemljišno-knjižni izvadak, odnosno vlasnički list, jedini je dokaz o vlasništvu.
Usklađenost stanja na terenu i katastru odnosi se na podatke kao što su položaj, površina, izgrađenost nekretnine na terenu, odnosno svi parametri moraju biti usklađeni.
Prije konačne odluke o kupnji nekretnine od vlasnika obavezno zatražite posjedovni list, ZK izvadak i izvod iz katastarskog plana. Ako je nekretnina izgrađena, potrebno je zatražiti dokaze o legalnosti objekta, odnosno , rješenje o izvedenom stanju, uporabnu dozvolu te energetski certifikat.
Svu dokumentaciju provjeriti sa stručnjacima kao što je geodet, arhitekt ili odvjetnik, koji će iz dostupne dokumentacije ustanoviti da li je nekretnina sređena. 
Potrebno je provjeriti međe ili granice parcele na samom terenu. One bi trebale biti jasno vidljive, točnije obilježene trajnim oznakama kao što su željezne šipke, betonski stupovi ili ograde. Ako međe nisu vidljive potrebno ih je iskolčiti. Iskolčenje obavlja ovlašteni geodet koji će postaviti trajne oznake i izraditi skicu s točnom površinom parcele pomoću iskolčenih mjera.
Obavezno provjeriti u ZK izvatku postoji li hipoteka, odnosno kredit na nekretnini, jer kupnjom nekretnine teret se prenosi na novog vlasnika.

Odabirom provjerene agencije za nekretnine dobivate kvalitetnu uslugu, učinkovitost te nekog tko će vam cijeli proces objasniti i prolaziti ga s vama od samog početka. Na agenciji za nekretnine je odgovornost da dobro poznaje materiju, proces cjelokupne procedure i usluge koje su potrebne te da efikasno izvršava ugovorene usluge u unaprijed dogovorenim rokovima. Također potrebno je održavati dobru komunikaciju, redovito i pravovremeno izvještavati vas o statusu vašeg premeta na katastru, urbanizmu i samom upisu u zemljišne knjige.
Jeftina nekretnina u konačnici može postati najskuplja ako se dobro ne provjeri status. Neki će ovakvu investiciju moći realizirati samo jednom u životu i zato je potrebno poslušati savjet stručnjaka kako ne bi imali problema zbog nesređene nekretnine.