05.05.2023

NAJČEŠĆA PITANJA NAŠIH KLIJENATA

NAJČEŠĆA PITANJA NAŠIH KLIJENATAMogu li strani državljani kupovati nekretnine u Republici Hrvatskoj?
Da, strani državljani iz zemalja Europske unije mogu kopovati nekretnine bez ograničenja, osim poljoprivrednih zemljišta. Dražavljani ostalih zemalja mogu kupovati nekretnine uz suglasnost Ministarstva pravosuđa. Suglasnost mogu dobiti državljani onih zemalja s kojima Republika Hrvatska ima potpisan ugovor o reciprocitetu, a u izuzetnim slučajevima i ostali. Ako strani državljanin ima osnovanu firmu u Hrvatskoj, onda može kupovati nekretnine bez ograničenja.
Postupak stjecanja prava vlasništva nekretnina za strane pravne ili fizičke osobe u Republici Hrvatskoj je sljedeći: kada se strani državljanin odluči za kupovinu nekretnina u Hrvatskoj zaključiti će s prodavateljem Ugovor o kupoprodaji nekretnine, na kojem će prodavatelj kod javnog bilježnika ovjeriti svoj potpis. Pisanom zahtjevu za uknjižbu prava vlasništa u Zemljišnim knjigama potrebno je priložiti uz gore navedeni Ugovor o kupoprodaji nekretnine (ili darovni ugovor ili ugovor o ozdržavanju ili sl.) u originalu ili ovjerenoj preslici, uvjerenje (original ne stariji od šest mjeseci) tijela jedinica lokalne uprave nadležnog za urbanizam i prostorno uređenje (županijski uredi) da se nekretnina nalazi u granicama građevinskog područja predviđenim urbanističkim planom, dokaz državljanstva stranog kupca (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice), ili dokaz o statusu pravne osobe (izvadak iz sudskog registra) preveden od strane ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik ako je kupac strana pravna osoba, a ako postoji punomoćnik tada je potrebno dostaviti punomoć u originalu ili ovjerenoj preslici, zatim rješenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) i plaćenu sudsku pristojbu za uknjižbu nekretnine.
Strani državljani koji u Republici Hrvatskoj imaju otvorenu tvrtku mogu kupovati nekretnine u Republici Hrvatskoj bez ograničenja, ali naravno na ime tvrtke.
Ukoliko nemate otvorenu tvrtku mi Vam možemo omogućiti otvaranje tvrtke u roku od petnaestak dana.


Koliko iznosi porez na promet nekretnina u Republici Hrvatskoj?
Porez na promet nekretnina u Republici Hrvatskoj za sve nekretnine iznosi 3 % i prema zakonu obveznik plaćanja je kupac.

U kojem se roku mora izvršiti plaćanje poreza na promet nekretnina?
Nakon zaključenja ugovora o kupoprodaji nekretnine kupac je dužan dostaviti prijavu poreza nadležnoj poreznoj upravi u roku trideset dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji nekretnine. 
Kupac je dužan u roku petnaest dana od dana primitka rješenja nadležne porezne uprave platiti porez, a za zakašnjenje plaćanja obračunavaju se zatezne kamate.
Koliko iznosi agencija provizija za posredovanje nekretninama
Provizija u agenciji BAGI nekretnine d.o.o. iznosi standardnih 3% + pdv koja je naplaćuje sa obije strane – od kupca i od prodavatelja, s tim da ona varira od kupoprodaje do kupoprodaje zbog raznih čimbenika. 

Koju dokumentaciju mora predočiti kupac kod kupnje nekretnine u Hrvatskoj?
Pri kupnji nekretnine u Hrvatskoj kupac mora predočiti dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske i to osobnu iskaznicu ili putovnicu ili domovnicu, u originalu ili ovjerenu fotokopiju kod javnog bilježnika i rješenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB). Isto vrijedi i za strane državljane koji moraju predočiti iz svoje matične zemlje dokaz o državljanstvu i rješenje o OIB-u dobiveno u Republici Hrvatskoj.

Kako izbjećI moguće probleme pri kupnji nekretnine?
Prije zaključenja Ugovora o kupoprodaji nekretnine izvršava se provjera imovinsko-pravnog stanja nekretnine, uz obavezno predočenje izvatka iz zemljišne knjige na ime prodavatelja, kao dokaz vlasništva predmetne nekretnine, bez tereta, predočenje akta o građenju, uporabne dozvole, te posjedovnog lista.

Kako kupiti i prodati nekretninu, a cijeli posao učiniti ugodnim i sigurnim?
Svakako preporučujemo da se za taj posao obratite profesionalnoj agenciji za promet nekretninama s licencom, agenciji poput BAGI immobilien d.o.o., kako bi izbjegli potencijalne probleme, te kupnju ili prodaju nekretnine izvršili na najsigurniji način i na vlastito zadovoljstvo.

Kako izvršiti promjenu korisnika vode i struje u lokalnim komunalnim društvima s imena prodavatelja na ime kupca?
Kopijom ugovora o kupoprodaji uz nazočnost kupca.


Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi poslovanja sa nekretninama slobodno nam se obratite na mail info@bagi-immobilien.hr